Search
Filters
Close

MITOMAGIJA

ETA': 7+
Manufacturer: BDL
SKU: 9213803510930
€25.00
Int u shabek dhaltu ghal missjoni biex tfittxu, issibu u tiddokumentaw il-kreaturi folkloristici u mitologici. L-ispedizzjoni twassallkom f’post remot li hu maghruf hafna ghall-kreaturi bizarri. Int mitomagu, espert tat-telepatija u l-magija, filwaqt li l-kollegi tieghek huma etologi li jistudjaw l-imgiba tal-annimali. Bil-hila u l-magija tieghek trid twassal lil shabek fil-post ezatt tal-kreatura. Haffu! M’intomx wahidkom. Hemm tim iehor ifittex lil dawn il-kreaturi mitologici! Trid tmexxi ‘l shabek sew halli ma tahlux hin u ssibu xi kreatura li ga skoprejtu. Madanakollu, tridu toqghodu attenti hafna meta tkunu qed idduru fl-inhawi fejn ikun hemm xi kreatura perikoluza. Jekk tigu wicc imb’wicc ma’ Wahx il-Baqar, m’ghandkomx cans tehilsuha! Ahseb u aghti l-ahjar hjiel – IKEL:3 Kapaci ssib tliet kelmiet relatati mal-ikel u tiskopri l-kreaturi kollha qabel it-tim l-iehor? età: 7+ Bis-sehem tal-Agenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.
Int u shabek dhaltu ghal missjoni biex tfittxu, issibu u tiddokumentaw il-kreaturi folkloristici u mitologici. L-ispedizzjoni twassallkom f’post remot li hu maghruf hafna ghall-kreaturi bizarri. Int mitomagu, espert tat-telepatija u l-magija, filwaqt li l-kollegi tieghek huma etologi li jistudjaw l-imgiba tal-annimali. Bil-hila u l-magija tieghek trid twassal lil shabek fil-post ezatt tal-kreatura. Haffu! M’intomx wahidkom. Hemm tim iehor ifittex lil dawn il-kreaturi mitologici! Trid tmexxi ‘l shabek sew halli ma tahlux hin u ssibu xi kreatura li ga skoprejtu. Madanakollu, tridu toqghodu attenti hafna meta tkunu qed idduru fl-inhawi fejn ikun hemm xi kreatura perikoluza. Jekk tigu wicc imb’wicc ma’ Wahx il-Baqar, m’ghandkomx cans tehilsuha! Ahseb u aghti l-ahjar hjiel – IKEL:3 Kapaci ssib tliet kelmiet relatati mal-ikel u tiskopri l-kreaturi kollha qabel it-tim l-iehor? età: 7+ Bis-sehem tal-Agenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.